Tukkijoella

1989 Tukkijoella (ohj. Simo Tamminen)

Kevät tulee ja tuo tullessaan tukkilaiset. Talokas Pietolaa ei tukkilaisten tulo suuresti ihastuta, ja harmikseen tyttärensä ihastuu tukkilaiseen. Kaiken kukkuraksi orpo poika Kustaa levittää sanaa että Pietola on viennyt hänen äiti-vainaansa rahat. Lempi leimuaa niin tukkilaisten kuin kylän tyttöjenkin sydämissä. Omansa löytävät niin talokkaan kuin mökinkin tytär kuin kiertelevä kaupustelijakin.

Mukana tekemässä

Turkka Harri Esselström
Tolari Veikko Lehto
Huotari Kalevi Nevanpää
Kasuri Pertti Nikulainen
Oterma Jukka Ranta
Toikka Eino Lindgren
Valee Olavi Lindfors
Maija, kaupustelija Anja Järvinen
Pietola, talokas Pentti Säilä
Katri, hänen tyttärensä Pirjo Kuivamäki
Anni, mökin tyttö Kati Rasinen
Rättäri, kruunun palvelija Matti Peltola
Kustaa, orpo poika Janne Leander
Mähösen kustaava Terhi Lehtola
Pirkko Irmeli Puisto
Liisa Jaana Laamanen
Leena Helmi Ruoho
Pietolan karjapiika Malla Kaikusalo
Pekka, Pietolan renki Harri Anttila
Kylänväkeä: Sisko Keskitalo
Raija-Liisa Lindfors
Elina Lindfors
Riikka Lindfors
Matti Laukkanen
Marjo Laukkanen
Eino Ruoho
Hilkka Leander
Hannu Leander
Soile Nurmi
Tukkilaisina esiintyvät Lopen mieslaulajat, johtajana Kalle Ainola
Erkki Aalto
Imari Laukkanen
Asko Lindfors
Jaakko Lindfors
Kalevi Nevanpää
Hannu Paavola
Jouko Koskinen
Seppo Kuparinen
Olavi Lindfors
Tuomo Lindfors
Raimo Salmela
Oiva Hemmo
Jorma Laurila
Matti Louko
Pertti Pirttilä
Kari Huti
Klaus Hänninen
Eero Kivinen
Harri Lindfors
Eino Lindgren
Vilho Peltonen
Antti Pirttilä
Raimo Röök
Kirjoittanut Teuvo Pakkala
Musiikki Oskar Merikanto
Sovitus Vili Auvinen
Ohjaus Simo Tamminen
Musiikin johto Kalle Ainola
Säestys Antero Ketonen
Kirsi Jaakkola
Tanssien ohjaus Ulla-Sisko Tamminen
Lavastus Aarne Salonen
Äänitehosteet Hannu Leander
Reijo Ihantola
Puvusto talkotyönä Anja Sirviön johdolla
Tukkilaisten keksit Paloheimo Oy
Valokuvat Aulis Ansalehto
Piirrokset Pasi Puisto
Käsiohjelma Terttu Pietilä
Tarja Toivonen
Asko Kaikusalo